Подават се следните документи:

 • Заявление по образец
 • Копие от акт за раждане
 • Медицински картон

Ние предлагаме:

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО:

 • компютърна грамотност
 • английски език
 • руски език
 • хореография
 • школа по керамика

Капацитет на групата-20 места.

 

Материалната база е обновена. Училището разполага с 4 компютърни кабинета, училищен стол, медицински кабинет. Дворът е напълно реновиран. Изградени са футболно, баскетболно и волейболно игрище, фитнес кът и писта.

Училището разполага с ресурсен учител, логопед и психолог.

 

Подават се следните документи:

 • Заявление по образец
 • Удостоверение за завършена подготвителна група
 • Медицински картон

Ние предлагаме:

 • Индивидуална работа с всеки ученик
 • СИП компютърно обучение
 • СИП керамика
 • СИП стъклопис, батик, мозайка
 • Клуб по народни танци

ОБУЧЕНИЕТО ОТ 1 ДО 4 КЛАС Е ЦЕЛОДНЕВНО

На разположение на учениците са занималня и училищен стол.

Подават се следните документи:

 • Заявление по образец
 • Медицински картон

Ние предлагаме:

 • Компютърно и Интернет обучение
 • Засилено обучение по английски и немски език
 • Група със засилено обучение по математика
 • СИП изобразително изкуство
 • СИП актьорско майсторство и хореография
 • СИП стъклопис, батик и компютърна рисунка

 

 

За профил "Технологичен" се подават следните документи:

 • Заявление по образец
 • Медицински картон
 • Състезателен бал

За непрофилирана паралелка се подават следните документи :

 • Заявление по образец
 • Медицински картон
 • Удостоверение за завършен VII клас

Ние предлагаме:

 • Банково и застрахователно дело
 • Фризьорство и козметика
 • Счетоводство на фирма
 • Фирмен мениджмънт
 • Автомобили и ремонт на автомобили
 • Мода, шев и кройка
 • Готварство и сладкарство
 • Фотография
 • Административно обслужване

 

 

Подават се следните документи:

 • Заявление по образец
 • Оригинал на свидетелство за завършен VIII клас
 • Медицински картон

Технологичен профил:

профилиращи предмети - информационни технологии, чужд език, математика.

 

Ние предлагаме свободноизбираема подготовка по следните направления:

 • Банково и застрахователно дело.
 • Фризьорство и козметика
 • Счетоводство на фирма
 • Фирмен мениджмънт
 • Автомобили и ремонт на автомобили
 • Мода, шев и кройка
 • Готварство и сладкарство
 • Фотография
 • Митническо дело

Информационни технологии след завършен VII клас:

Сборът от:
оценката от  изпита по Български език и литература, утроената оценка от изпита по Математика, оценките по Математика и БЗО от удостоверението за завършен 7ми клас.