Подават се следните документи:

 • Заявление по образец
 • Копие от акт за раждане
 • Медицински картон

Ние предлагаме:

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО:

 • компютърна грамотност
 • английски език
 • руски език
 • хореография
 • школа по керамика

Капацитет на групата-20 места.

 

Материалната база е обновена. Училището разполага с 4 компютърни кабинета, училищен стол, медицински кабинет. Дворът е напълно реновиран. Изградени са футболно, баскетболно и волейболно игрище, фитнес кът и писта.

Училището разполага с ресурсен учител, логопед и психолог.

 

Подават се следните документи:

 • Заявление по образец
 • Удостоверение за завършена подготвителна група
 • Медицински картон

Ние предлагаме:

 • Индивидуална работа с всеки ученик
 • СИП компютърно обучение
 • СИП керамика
 • СИП стъклопис, батик, мозайка
 • Клуб по народни танци

ОБУЧЕНИЕТО ОТ 1 ДО 4 КЛАС Е ЦЕЛОДНЕВНО

На разположение на учениците са занималня и училищен стол.

ЗАПОВЕД за приемане на ученици в първи клас за учебната 2015/2016г.

РЕД И ПРАВИЛА за прием на ученици в първи клас 2015/2016 учебна година

Подават се следните документи:

 • Заявление по образец
 • Медицински картон

Ние предлагаме:

 • Компютърно и Интернет обучение
 • Засилено обучение по английски и немски език
 • Група със засилено обучение по математика
 • СИП изобразително изкуство
 • СИП актьорско майсторство и хореография
 • СИП стъклопис, батик и компютърна рисунка

 

 

Подават се следните документи :

 • Заявление по образец
 • Медицински картон
 • Удостоверение за завършен VII клас

 

 

Ние предлагаме свободноизбираема подготовка по следните направления:

 • Банково и застрахователно дело
 • Фризьорство и козметика
 • Автомобили и ремонт на автомобили
 • Моден дизайн
 • Готварство и сладкарство
 • Фотография
 • Компютърно програмиране

 

 

Подават се следните документи:

 • Заявление по образец
 • Оригинал на свидетелство за завършен VIII клас
 • Медицински картон

Информационни технологии:

профилиращи предмети - информационни технологии, информатика,

I чужд език

Непрофилирана паралелка:

балообразуващи предмети - бълг. език и литература, история и цивилизация, география и икономика

 

Ние предлагаме свободноизбираема подготовка по следните направления:

 • Банково и застрахователно дело.
 • Фризьорство и козметика
 • Автомобили и ремонт на автомобили
 • Моден дизайн
 • Готварство и сладкарство
 • Фотография
 • Компютърно програмиране

ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017г. В IX клас

·        Информационни технологии - сборът от удвоените оценки по български език и литература и първи чужд  език,  плюс оценката по математика

·        Непрофилирана паралелка - сборът от удвоените оценки по български език и литература и история и цивилизация, плюс оценката по география и икономика

 

 

 

 

Документите се приемат  от  16 юни

в училището от 08.30 до 16.30ч.

 

Резултатите ще бъдат обявени:

за I - во класиране на  8 юли

за II -  ро класиране  на  13 юли

за III - то класиране на  20 юли